CRAFTA® Therapie

 

CRAFTA® betekent Cranio Faciale Therapy Academy. Dat is een zeer gespecialiseerde opleiding in manueel therapie voor het behandelen van pijn en stoornissen in het gebied van het hoofd, de hals, de kaak en de nek.

 

Door een intensieve post-HBO opleiding van minstens 240 contacturen (25 ECTS) kan de gecertificeerde CRAFTA® therapeut klachten onderzoeken en behandelen zoals:

  • kaakpijn, knakkende kaak, kauwstoornissen, moeite met openen van de mond

  • tandenknarsen, klemmen, stoornissen in het contact tussen boven- en onderkaak (ook als ondersteuning bij orthodontie)

  • hoofdpijn op zichzelf staand of als gevolg van stoornissen in de nek-, kaak-, hoofd- en halsregio

  • groeistoornissen, asymmetrische ontwikkeling en functionele problemen

  • oogbewegingen, oogpijn, functionele oogklachten en coördinatie daarvan

  • oorsuizen (verbonden met kaak- en nekbewegingen) en pijn bij bijholteontstekingen

  • duizeligheidsklachten, evenwichtsstoornissen, aangezichtspijn en aangezichtsverlamming

Door de specifieke locatie en regio van deze problematiek werkt een CRAFTA® therapeut nauw samen met tandartsen, KNO-artsen, kaakchirurgen, neurologen, orthodontisten, logopedisten en kinderartsen.

 

In een onderzoek wordt middels een geprotocolleerd model een anamnese afgenomen en een lichamelijk onderzoek gedaan om eventuele dysfuncties en stoornissen in kaart te brengen. Daarna wordt met u als patiënt besproken wat de opties zijn. Mocht er gekozen worden voor een behandeltraject dan is de verwachting dat binnen 4-6 behandelingen er duidelijk positieve veranderingen optreden in uw klacht.